Kvantni resonančni magnetni analizator

Sodobna, hitra in neinvazivna diagnostika za živali, pa tudi za ljudi

Telo je skupek velikega števila celic, ki so v neprekinjenem procesu rasti, razvoja, diferenciacije, regeneracije in celične smrti, celice pa se nenehno samo obnavljajo z lastno delitvijo. V procesu celične delitve in rasti so telesa atomskih jeder nabita z določenim električnim nabojem in sestavljajo atome kot osnovno enoto celice. Elektroni pa so zunaj jedra in oboji v nenehnem hitrem gibanju in spreminjanju nenehno oddajajo elektromagnetne valove.

Signali elektromagnetnih valov, ki jih oddaja živalsko telo, predstavljajo specifično stanje živalskega telesa, oddani signali elektromagnetnih valov pa so različni v različnih stanjih telesa, kot so zdravje, načeto zdravje, bolezen itd. Če lahko določimo te specifične signale elektromagnetnih valov, lahko določimo zdravstveno stanje telesa.


Kvantna medicina meni, da je temeljni razlog za zbolevanje v največji meri ta, da se vrtenje elektronov izven atomskega jedra in orbita spremenita, kar povzroči spremembo atomov, ki sestavljajo snov, spremembo majhnih biomolekul, spremembo velikih biomolekul, spremembo vseh celic in končno spremembo organov. Ker je elektron električno nabito telo, se ob spremembi vrtenja elektronov zunaj atomskega jedra in orbite spremeni elektromagnetno valovanje, ki ga oddajajo atomi.


Energija sprememb elektromagnetnega valovanja, ki jih povzročajo spremembe bolezni živalskega telesa in fizične spremembe prehranskega statusa, je izjemno šibka in je običajno le nano gaus do mikrogaus. Frekvenco in energijo šibkega magnetnega polja dlake, določeno neposredno ali s stikom s tipalom, primerjamo z resonančnimi spektri standardnega kvanta bolezni in indikatorjev prehrane, ki so nastavljeni v instrumentu, potem ko se frekvenca in energija ojačata z instrumentom in obdelata z računalnikom. Ta nato izpiše ustrezno vrednost, ki sega od negativne do pozitivne. Velikost kvantne vrednosti kaže na naravo in obseg bolezni ter na nivoje prehranjenosti.

Meritev traja 60 sekund. Končne rezultate testov odčita veterinar.

Podoben je način poslušanja radijskih oddaj. V zraku je veliko radijskih valov. Če želite poslušati določeno radijsko postajo, radio nastavite na ustrezno frekvenco. V tem trenutku se pojavi resonanca, tako da lahko določeno postajo slišite. Kvantna resonanca pa uporablja to načelo za testiranje zdravja oz. stanja organizma.

VOŠČILO

VSEM LJUDEM DOBRE VOLJE VOŠČIMO ZDRAVJA, SREČE IN POGUMA V NOVEM LETU! mag. Peter Levstek s sodelavci

Okužba kože – ZGODBA O NOVOFUNDLANDKI ARJUNI

Piše: Ingrid Movrin, lastnica psičke Arjune Spomladi 2019, pri še ne 10-ih mesecih starosti, so se pri psički pasme novofundlandec …

Ali veste?

Rezultati opravljenih analiz z magnetnim kvantnim analizatorjem – Pet Scan: Mag. Peter Levtsek: Opažam, da imajo vsi …