Kaj je ozon?

Atmosferski in medicinski ozon

Ozon označujemo z oznako O3, kar pomeni, da je sestavljen iz treh atomov kisika. Za primerjavo: zrak, ki ga dihamo, je O2. Dodatni atom kisika v O3 je manj stabilen, zato je večja verjetnost, da bo nekoč v telesu reagiral.

ozon
Večkrat slišimo svarila, da je ozon nevaren.

Kakšna je razlika med atmosferskim in medicinskim ozonom?
Atmosferski ozon nastaja bodisi s svetlobo ali z UV sevanjem, ki razcepita molekule kisika. To povzroči, da se en sam atom kisika poveže z O2 (kisik), da nastane O3 (ozon).
V dneh, ko je v zraku smog, vidimo “ozonska opozorila”, ko ozon doseže določeno raven. Toda v resnici je dejanska količina ozona, pomešanega v smog, zelo majhna v primerjavi z drugimi onesnaževalci, ki jih vidimo in vonjamo. Razlog, zakaj toliko slišimo o njem, je, da je ozon lažje izmeriti kot druge sestavine smoga.
Ko se raven ozona dvigne, se povečajo tudi ogljikovodiki in drugi toksini … vendar so ti v veliko večjih količinah in zato veliko bolj strupeni kot sam ozon.

ozon o3
Medicinski ozon, ki se uporablja za zdravljenje, nastane s prehajanjem čistega kisika skozi generator, ki uporablja električno iskro, da odcepi atom kisika od molekul O2.
Ta prosti atom kisika se bo združil z drugimi molekulami O2 in proizvedel O3, to je ozon.

Ali veste?

Rezultati opravljenih analiz z magnetnim kvantnim analizatorjem – Pet Scan: Mag. Peter Levtsek: Opažam, da imajo vsi …

Pogovor o ozonu in ionskem koloidnem srebru

V organizaciji Mestne knjižnice Ljubljana je bil v sredo, 16. marca 2022 na spletu zanimiv pogovor o uporabi ozona in ionskega …

Ozon in ionsko koloidno srebro – dve čudežni zdravilni sredstvi

V sredo, 16. marca 2022 ob 18. uri ste toplo vabljeni na novo spletno predavanje iz kinološkega cikla Mestne knjižnice …